ค้นหาข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ HSK และ HSKK ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันที่ประกาศข่าว : 10 ตุลาคม 2560    แหล่่งที่มา : สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ห้องสอบ  HSK และ HSKK  
ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560