ค้นหาข่าว

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

วันที่ประกาศข่าว : 10 ตุลาคม 2560    แหล่่งที่มา : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

ไฟล์เอกสารแนบ