ค้นหาข่าว

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศข่าว : 13 กันยายน 2560    แหล่่งที่มา : คณะวิทยาการจัดการ     หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะวิทยาการจัดการ