ค้นหาข่าว

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED TV/UHD) 3,840 x 2,160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศข่าว : 12 กันยายน 2560    แหล่่งที่มา : คณะวิทยาการจัดการ     หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะวิทยาการจัดการ

ไฟล์เอกสารแนบ