ค้นหาข่าว

หอสมุดกลาง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการรักการอ่าน ปีการศึกษา 2560

วันที่ประกาศข่าว : 7 กันยายน 2560    แหล่่งที่มา : หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการฯ     หน่วยงานที่ลงข่าว : หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการฯ
หอสมุดกลาง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
โครงการรักการอ่าน ปีการศึกษา 2560

ผลรางวัลโครงการส่งเสริมการอ่าน

สมาชิกประเภทอาจารย์ – เจ้าหน้าที่

ลำดับที่ 1   ผศ.ดร.กรองทอง  จุลิรัชนีกร         รหัส  3770200396950

ลำดับที่ 2   อาจารย์ธนภ  จิตรแจ้ง                       รหัส  3179900106664

ลำดับที่ 3   ผศ.ดร.จำเริญ  คังคะศรี             รหัส  3220100037669

สมาชิกประเภทนักศึกษาภาคปกติ

ลำดับที่ 1   นางสาวประกายแก้ว  ฤกษ์เวียง    รหัส  5814551017

ลำดับที่ 2   นางสาวสุทธิดา  จุลวิเชียร           รหัส  5814551050

ลำดับที่ 3   นางสาววทันยา  โพธิ์อร่าม           รหัส  5814551026

สมาชิกประเภทนักศึกษาภาคพิเศษ

ลำดับที่ 1   นางสาวธนพร  ทองคำ               รหัส  5824051014

ลำดับที่ 2   นางสาวมาลี  ปุริสาร                 รหัส  5926751006

ลำดับที่ 3   นายณรงค์ศักดิ์  บุญช่วย             รหัส  5624441009

 

หอสมุดกลางจะทำการติดต่อกลับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน

ติดต่อรับรางวัลได้ที่หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 35 ชั้น 1