ค้นหาข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๑ อัตรา

วันที่ประกาศข่าว : 31 สิงหาคม 2560    แหล่่งที่มา : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

ไฟล์เอกสารแนบ