ค้นหาข่าว

ประกาศ เรื่องรายชือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ 13/2560 ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

วันที่ประกาศข่าว : 19 พฤษภาคม 2560    แหล่่งที่มา : งานการเจ้าหน้าที่     หน่วยงานที่ลงข่าว : งานการเจ้าหน้าที่

ไฟล์เอกสารแนบ