ค้นหาข่าว


สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายในใดที่ต้องการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพ Banner สไลด์ในหน้าแรกของเว็บไซต์รำไพฯ
สามารถส่งภาพที่มีขนาดความกว้าง 1200px ความสูง 430px
พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์มาที่ E-doc ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบภาพกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ รับสมัครเรียนภาคค่ำ (ถ่ายทอดสด) เนติบัณฑิตยสภา ภาคหนึ่ง สมัยที่ 70

วันที่ประกาศข่าว : 17 พฤษภาคม 2560    แหล่่งที่มา : คณะนิติศาสตร์     หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะนิติศาสตร์
        คณะนิติศาสตร์ รับสมัครศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจเรียนภาคค่ำ (ถ่ายทอดสด) เนติบัณฑิตยสภา ภาคหนึ่ง สมัยที่ 70 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
        ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องสำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์ (อาคารเรียนรวม ชั้นที่ 1) โทร 08-64403210, 039-471417 (แฟกซ์)

        **เริ่มฟังคำบรรยาย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ถึง วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560