ค้นหาข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทสอบคัดเลือก รอบที่ 2

วันที่ประกาศข่าว : 13 พฤษภาคม 2560    แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา     หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทสอบคัดเลือก รอบที่ 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์เอกสารแนบ