ค้นหาข่าว


สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายในใดที่ต้องการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพ Banner สไลด์ในหน้าแรกของเว็บไซต์รำไพฯ
สามารถส่งภาพที่มีขนาดความกว้าง 1200px ความสูง 430px
พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์มาที่ E-doc ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบภาพกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทสอบคัดเลือก รอบที่ 2

วันที่ประกาศข่าว : 13 พฤษภาคม 2560    แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา     หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทสอบคัดเลือก รอบที่ 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์เอกสารแนบ