ค้นหาข่าว


สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายในใดที่ต้องการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพ Banner สไลด์ในหน้าแรกของเว็บไซต์รำไพฯ
สามารถส่งภาพที่มีขนาดความกว้าง 1200px ความสูง 430px
พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์มาที่ E-doc ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบภาพกิจกรรม

สถานที่ทดสอบความรู้ฯ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2560 ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 35201 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันที่ประกาศข่าว : 9 พฤษภาคม 2560    แหล่่งที่มา : อาคารและสถานที่     หน่วยงานที่ลงข่าว : อาคารและสถานที่
สถานที่ทดสอบความรู้ความสามารถสำหรับตำแหน่งในการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ ที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างในสถานศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2560 ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 35201 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พิกัดทาง GPS :  12.664608, 102.103547
https://goo.gl/P4EiMC