ค้นหาข่าว

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา

วันที่ประกาศข่าว : 5 พฤษภาคม 2560    แหล่่งที่มา : งานการเจ้าหน้าที่     หน่วยงานที่ลงข่าว : งานการเจ้าหน้าที่

ไฟล์เอกสารแนบ