ค้นหาข่าว

เพิกถอนยกเลิกประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36)

วันที่ประกาศข่าว : 2 พฤษภาคม 2560    แหล่่งที่มา : กลุ่มงานพัสดุ     หน่วยงานที่ลงข่าว : หน่วยงานพัสดุ

ไฟล์เอกสารแนบ