ค้นหาข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การสรรหาผู้สมควรตำแหน่งนายกสโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่

วันที่ประกาศข่าว : 1 พฤษภาคม 2560    แหล่่งที่มา : กองกลาง     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ณ ห้องกลุ่มงานการเจ้าที่ ชั้น 2 อาคารเฉลิมเกียรติ

  ลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ระว่างเวลา 9.00 - 15.00  ณ ห้องประชุมสิริไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

ไฟล์เอกสารแนบ