ค้นหาข่าว


สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายในใดที่ต้องการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพ Banner สไลด์ในหน้าแรกของเว็บไซต์รำไพฯ
สามารถส่งภาพที่มีขนาดความกว้าง 1200px ความสูง 430px
พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์มาที่ E-doc ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบภาพกิจกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การสรรหาผู้สมควรตำแหน่งนายกสโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่

วันที่ประกาศข่าว : 1 พฤษภาคม 2560    แหล่่งที่มา : กองกลาง     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ณ ห้องกลุ่มงานการเจ้าที่ ชั้น 2 อาคารเฉลิมเกียรติ

  ลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ระว่างเวลา 9.00 - 15.00  ณ ห้องประชุมสิริไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

ไฟล์เอกสารแนบ