ค้นหาข่าว

เปิดรับสมัครอบรมและสอบ TOEFL ITP สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

วันที่ประกาศข่าว : 26 เมษายน 2560    แหล่่งที่มา : สถาบันนานาชาติ     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
การรับสมัคร
เปิดรับสมัครสอบสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

สนใจสมัครสอบในราคาพิเศษพร้อมเข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEFL ITP 
โดยวิทยากรมืออาชีพจาก IIE

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

TOEFL ITP ครั้งที่ 2/2560
จัดอบรมวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมมณฑาทอง โรงแรมริมกรีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

จัดสอบวันที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.inter.rbru.ac.th

ติดต่อ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
โทร. 039-319111 ต่อ 23640  E-mail : inter@rbru.ac.th   
Website : http://www.inter.rbru.ac.th  Facebook : Inter Rbru

ไฟล์เอกสารแนบ