ค้นหาข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (อันดับ2) ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ประกาศข่าว : 19 เมษายน 2560    แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา     หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา
        รายงานตัวในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร 36)

        ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามกำหนดการถือว่าสละสิทธิ์

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่