ค้นหาข่าว


สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายในใดที่ต้องการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพ Banner สไลด์ในหน้าแรกของเว็บไซต์รำไพฯ
สามารถส่งภาพที่มีขนาดความกว้าง 1200px ความสูง 430px
พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์มาที่ E-doc ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบภาพกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (อันดับ2) ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ประกาศข่าว : 19 เมษายน 2560    แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา     หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา
        รายงานตัวในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร 36)

        ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามกำหนดการถือว่าสละสิทธิ์

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่