ค้นหาข่าว

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ 12/2560 ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ สังกัดคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

วันที่ประกาศข่าว : 18 เมษายน 2560    แหล่่งที่มา : งานการเจ้าหน้าที่     หน่วยงานที่ลงข่าว : งานการเจ้าหน้าที่

ไฟล์เอกสารแนบ