ค้นหาข่าว

ประกาศนโยบายกิจกรรม ๕ส มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันที่ประกาศข่าว : 12 เมษายน 2560    แหล่่งที่มา : สำนักงานอธิการบดี     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศนโยบาย ๕ส มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้ทุกหน่วยงานได้นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ไฟล์เอกสารแนบ