ค้นหาข่าว


สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายในใดที่ต้องการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพ Banner สไลด์ในหน้าแรกของเว็บไซต์รำไพฯ
สามารถส่งภาพที่มีขนาดความกว้าง 1200px ความสูง 430px
พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์มาที่ E-doc ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันร้องเพลงคาราโอเกะ(ภาษาจีน)

วันที่ประกาศข่าว : 11 เมษายน 2560    แหล่่งที่มา : สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันร้องเพลงคาราโอเกะ(ภาษาจีน)
ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์  วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560
​1. นางสาวฐิติมา สระแก้ว
​2. นางสาววงพักตร์ ผลจันทร์