ค้นหาข่าว

ประกาศราคากลางโครงการจ้างรถบรรทุก 6 ล้อ ขนย้ายดิน จำนวน 500 เที่ยว โดยวิธีตกลงราคา

วันที่ประกาศข่าว : 7 เมษายน 2560    แหล่่งที่มา : กลุ่มงานพัสดุ     หน่วยงานที่ลงข่าว : หน่วยงานพัสดุ