ค้นหาข่าว


สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายในใดที่ต้องการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพ Banner สไลด์ในหน้าแรกของเว็บไซต์รำไพฯ
สามารถส่งภาพที่มีขนาดความกว้าง 1200px ความสูง 430px
พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์มาที่ E-doc ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบภาพกิจกรรม

มาแล้ว!!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อันดับที่ 2 ประเภทสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ประกาศข่าว : 6 เมษายน 2560    แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา     หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา