ค้นหาข่าว


สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายในใดที่ต้องการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพ Banner สไลด์ในหน้าแรกของเว็บไซต์รำไพฯ
สามารถส่งภาพที่มีขนาดความกว้าง 1200px ความสูง 430px
พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์มาที่ E-doc ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบภาพกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

วันที่ประกาศข่าว : 3 เมษายน 2560    แหล่่งที่มา : กลุ่มงานทะเบียน กองบริการการศึกษา     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้นักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาตรวจสอบรายชื่อ กรณีถ้าเกิดข้อมูลไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งกลุ่งานทะเบียนและประมวลผลแก้ไขด่วน (อาคาร36)  โทร. 039-319111 ต่อ 28404-5

ไฟล์เอกสารแนบ