ค้นหาข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

วันที่ประกาศข่าว : 3 เมษายน 2560    แหล่่งที่มา : กลุ่มงานทะเบียน กองบริการการศึกษา     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้นักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาตรวจสอบรายชื่อ กรณีถ้าเกิดข้อมูลไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งกลุ่งานทะเบียนและประมวลผลแก้ไขด่วน (อาคาร36)  โทร. 039-319111 ต่อ 28404-5

ไฟล์เอกสารแนบ