ข่าว/เหตุการณ์สำคัญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำบุคลากรปฏิบัติพิธีการพิธีอัญเชิญพานดอกไม้จันทน์ พ...
ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์...
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการประเภทคณ...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท Portfolio ประจำปีการศึกษา 256...
รางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2560...
1 2 3 45 6 7 8

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด พร้อมอเด็ปเตอร์และฮาร์ดดิสก์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศจำนวน ๑๐ ที่นั่ง เดินทางไปราชการวันที่ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ตู้โตโยต้า ทะเบียน นข-2589 จบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดลำโพงเคลื่อนที่ จำนวน 10 ตู้ โดนวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดอินฟาเรด จำนวน 50 ตัว โดนวิธีเฉพาะเจาะจง
rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10105 แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | สายตรงอธิการบดี
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10116)
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru