หอสมุดขยายเวลา-งดยืม
Apps หอสมุด
IG Library
รำไพฯ
rambhai Barni Rajabhat University
rambhai Barni Rajabhat University

ข่าว/เหตุการณ์สำคัญ

แถลงการณ์ อธิการบดี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560...
โรงเรียนสาธิต ฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไป...
โปรแกรมฝึกภาษา Access English เปิดให้ทดลองใช้งาน 12 เดือน เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ได้ทั้งออนไลน์และ...
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...
ประกาศการรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2...
1 23

ภาพกิจกรรม

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ 12/2560 ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ สังกัดคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ จำนวน 1 อัตราประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตราประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 1005 แฟกซ์ : 039-471069
จำนวนผู้เข้าชม 288,495 คน
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru