ข่าว/เหตุการณ์สำคัญ

ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์ ข่าวทุนวิจัย 4 ทุน ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2560...
การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาคปก...
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรื...
หอสมุดกลาง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการรักการอ่าน ปีการศึกษา 2560...
เปิดทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2560...

ข่าวรับสมัครงาน

rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 1005 แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | สายตรงอธิการบดี
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10116)
จำนวนผู้เข้าชม 308,559 คน
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru