ข่าว/เหตุการณ์สำคัญ

ศูนย์สอบ HSK,HSKK (汉语水平考试)มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครสอบรอบที่ 1 ประจำปี 2560 ...
ประกาศผลการพิจารณาเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ งบเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกอง...
แจ้งข่าวสำหรับนักศึกษา เรื่องการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560...
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่ศึกษาครบหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 3/2559 อนุมัติวันที่ 21 ก....
เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017...

ปฏิทินกิจกรรม/อบรมสัมมนา

ข่าวรับสมัครงาน

rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 1005 แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | สายตรงอธิการบดี
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10116)
จำนวนผู้เข้าชม 308,559 คน
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru