ข่าว/เหตุการณ์สำคัญ

12 3

ปฏิทินกิจกรรม/อบรมสัมมนา

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ เรื่องผลการสอบข้อเขียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ของลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ 12/2560 ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัดโครงการจัดตั้งสถานบันนานาชาติ กองนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตราประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการ งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๒ อัตรา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ประจำศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรม (ริมกรีน) สังกัดสำนักบริการวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา
rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 1005 แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | สายตรงอธิการบดี
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10116)
จำนวนผู้เข้าชม 309,109 คน
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru