ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ "การผลิตน้ำดื่ม"

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การผลิตน้ำดื่ม ณ โรงผลิตน้ำดื่มมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ชมคลิปได้ที่ https://www.facebook.com/950605091632177/videos/1894327913926552/
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ "การผลิตน้ำดื่ม"
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ "การผลิตน้ำดื่ม"
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ "การผลิตน้ำดื่ม"
1
ทั้งหมด : 3 ระเบียน / 1 หน้า