พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 20 เมษายน 2560

วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ สภาคณาจารย์และข้าราชการ (เรือนธารริน) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ของทางมูลนิธิเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี พร้อมด้วยอาจารย์นคร เผือกนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ว่าที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วยากร อุดมโภชน์ ผู้ช่วยอธิการบดีร่วมพิธี โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูประดิษฐ์ (ท่านพ่อจำนง) เป็นผู้มอบทุน สืบเนื่องจากทางมูลนิธิเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี ได้นำปัจจัยที่พุทธบริษัทถวาย มาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จำนวนทั้งสิ้น 50 ทุน ทุนละ 3000 บาท เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศชาติและสถาบันการศึกษา ให้เป็นหลักในการทำนุบำรุงศาสนาอย่างแท้จริง
พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 20 เมษายน 2560
พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 20 เมษายน 2560
พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 20 เมษายน 2560
พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 20 เมษายน 2560
พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 20 เมษายน 2560
พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 20 เมษายน 2560
พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 20 เมษายน 2560
พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 20 เมษายน 2560
พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 20 เมษายน 2560
พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 20 เมษายน 2560
พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 20 เมษายน 2560
พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 20 เมษายน 2560
พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 20 เมษายน 2560
พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 20 เมษายน 2560
พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 20 เมษายน 2560
พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 20 เมษายน 2560
พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 20 เมษายน 2560
พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 20 เมษายน 2560
พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 20 เมษายน 2560
พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 20 เมษายน 2560
1
ทั้งหมด : 20 ระเบียน / 1 หน้า