กรณีที่ไม่สามารถเข้าใช้งานโปรแกรม Speexx ได้โปรดติดต่อ Speexx support ผ่านช่องทางด้านล่างนี้

w100