คณะและหน่วยงานภายใน

รำไพฯ

หน่วยงานอื่น ๆ

รำไพฯ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ที่ตั้ง : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) ชั้น 6
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 3643
รำไพฯ

คลินิกเทคโนโลยี

ที่ตั้ง : อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 22)
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 2222
โทรสาร : 039-471073
รำไพฯ

สหกรณ์เครดิตยูเนียน

ที่ตั้ง : อาคารสหกรณ์เครดิตยูเนียน
โทรศัพท์ : 039-471075, 039-319111 ต่อ 7201
รำไพฯ

โครงการ อพ.สธ.- มร.รพ.

ที่ตั้ง : อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 9)
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 8917
โทรศัพท์ : 03-947-1060
รำไพฯ

วังสวนบ้านแก้ว

ที่ตั้ง : ตำหนักเทา
รำไพฯ
rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10105 แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | สายตรงอธิการบดี
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10116)
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru