ภาพกิจกรรม

ปี พ.ศ. 2560 >> 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 |
เลือกเฉพาะหน่วยงานที่ต้องการ :
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สำนัก สถาบัน วันที่ 22 กันยายน 2560...
ประชุมสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก...
โครงการ"Singha Photo Academy by AOR Action 2017"...
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมต้อนรับพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตร...
โครงการ “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย”...
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สำนัก สถาบัน...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560...
RBRU FRESHY STAR CONTEST 2017...
พิธีมอบเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนสูงสุดของคณะนิติศาสตร์ (ชั้นปีสุดท้าย)...
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ 14/2560...
งาน "ด้วยรักและผูกพันในวันเกษียณ 2560"...
พิธีทำบุญถวายจตุปัจจัยไทยธรรมสำหรับอาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราช...
เปิดบริการระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี RFID...
นิทรรศการการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดจัน...
คณะนิเทศศาสตร์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู-วิ่งโป่งลาน ประจำปีการศึกษา 2560...
1 2 3 4 ... ถัดไป | ท้ายสุด
ทั้งหมด : 530 ระเบียน / 36 หน้า

rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 1005 แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | สายตรงอธิการบดี
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10116)
จำนวนผู้เข้าชม 308,559 คน
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru