ภาพกิจกรรม

ปี พ.ศ. 2560 >> 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 |
เลือกเฉพาะหน่วยงานที่ต้องการ :
“โชว์กึ๋นโฆษณาเจ๋งใส่ไอเดียดิจิทัล”...
ชำระประวัติศาสตร์308 วัน ยุทธการฟื้นคืนเอกราชประเทศสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช...
เทคนิคการถ่ายภาพแบบเจาะลึกกับเทคโนโลยีการสร้างสรรค์ภาพระดับมืออาชีพ...
ต้อนรับคณะกรรมการจาก PSC ฝ่ายกัมพูชา จากมหาวิทยาลัยพระตะบองและคณะกรรมการความร่วม...
รับตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
ร่วมต้อนรับ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ...
การส่งมอบงานและรับมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์...
การส่งมอบงานและรับมอบงานในตำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...
การส่งมอบงานและรับมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำบุคลากรปฏิบัติพิธีการพิธีอัญเชิญพานดอกไม้จันทน์ พระ...
“ลอยประทีปตามแม่ไท้ ชลาลัยคลองบ้านแก้ว”...
ผศ.ปราโมทย์ สุวรรณา ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ...
สัมนาทางวิชาการ การประชาสัมพันธ์ เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว (ชลบุรี ระยอง จัน...
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์(สองภาษา) กิจกรรม ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ...
โรงเรียนสาธิตฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหา...
1 2 3 4 ... ถัดไป | ท้ายสุด
ทั้งหมด : 585 ระเบียน / 39 หน้า

rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10105 แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | สายตรงอธิการบดี
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10116)
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru