ภาพกิจกรรม

ปี พ.ศ. 2560 >> 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 |
เลือกเฉพาะหน่วยงานที่ต้องการ :
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอบรม หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap ...
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านภาษาต่างประเทศ...
ประชุมอาจารย์และข้าราชการ 24 พฤษภาคม 2560...
พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ 3...
โครงการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการวิจัยครั้งที่ 2 : แหล่งทุนงบประมาณแผ่...
พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราช...
พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมรา...
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559...
โครงการสัมมนา “พัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสู่ความสำเร็จ ในยุค Thailand 4.0”...
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ "การผลิตน้ำดื่ม"...
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประชุมและตรวจดูสถานที่การจัดงาน WUNCA ครั...
ม.ราชภัฏรำไพพรรณีให้การต้อนรับประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรีและคณะทำงาน 17 พฤษภาค...
“RBRU Open Ed เพิ่มโอกาสให้ก้าวหน้า ด้วยสาขาวิชาที่โดดเด่นและเป็นตัวคุณ” 14-15 พ...
ประชุมพิธีเปิดงาน มหานครผลไม้ภาคตะวันออก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2...
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่องทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ...
1 2 3 4 ... ถัดไป | ท้ายสุด
ทั้งหมด : 263 ระเบียน / 18 หน้า

rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 1005 แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | สายตรงอธิการบดี
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10116)
จำนวนผู้เข้าชม 297,078 คน
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru