ภาพกิจกรรม

ปี พ.ศ. 2560 >> 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 |
เลือกเฉพาะหน่วยงานที่ต้องการ :
ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นครั้งที่ 1/2560...
ม.ราชภัฏรำไพพรรณีจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้ร่วมงานจากทั่วประเทศและเลี้ยงขอบคุณผู้ให้...
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการ...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ...
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และปรับพื้นฐานความรู้ด้านกฎหมายและพัฒนาภาษาอังกฤษสู่...
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และปรับพื้นฐานความรู้ด้านกฎหมายและพัฒนาภาษาอังกฤษสู่อ...
โครงการ “พัฒนาศักยภาพทางการเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐในการจัดการระบบการจัดซื้อจัดจ้...
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 วันที่ 15 กรกฎาคม 2560...
พิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560...
การอบรมโครงการศักยภาพทางการเงิน e-GP จัดโดยหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการเงินการธนา...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงแผนกลยุทธการดำเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและ...
ประชุมหารือเพื่อจัดโครงการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแ...
ประชุมติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินก...
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง โรงแรมอินทิมเมท พัทยา กับ มหาวิทยาลัยร...
คณะผู้บริหาร ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ...
1 2 3 4 ... ถัดไป | ท้ายสุด
ทั้งหมด : 405 ระเบียน / 27 หน้า

rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 1005 แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | สายตรงอธิการบดี
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10116)
จำนวนผู้เข้าชม 308,559 คน
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru