ภาพกิจกรรม

ปี พ.ศ. 2560 >> 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 |
เลือกเฉพาะหน่วยงานที่ต้องการ :
พิธีมอบทุน ทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ...
สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุน ทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) คณะสงฆ...
พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 20 เมษายน 2560...
โครงการอบรม "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการปลูกฝังฐานความคิด การแยกแยะผลประโย...
การสัมนาเชิงปฏิบัติการ "โทรทัศน์กับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาในภาคตะวันออก"...
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำผู้อาวุโส "สงก...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยง...
1 2 3 4 ... ถัดไป | ท้ายสุด
ทั้งหมด : 218 ระเบียน / 15 หน้า

rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 1005 แฟกซ์ : 039-471069
จำนวนผู้เข้าชม 288,496 คน
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru