คณะและหน่วยงานภายใน

รำไพฯ

หลักสูตร/ภาควิชา

รำไพฯ

ภาคคหกรรมศาสตร์

ที่ตั้ง : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (อาคาร 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 8210, 8212
อีเมล : heco@rbru.ac.th
รำไพฯ

ภาควิชาชีววิทยา

ที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 9)
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 8917
โทรสาร : 039-471060
อีเมล : winp90@gmail.com
รำไพฯ

ภาควิชาคณิตศาสตร์

ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคาร 2
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 8917
รำไพฯ

ภาควิชาภาษาไทย

ที่ตั้ง : คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 3
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 8324
รำไพฯ

สาขาวิชาภาษาจีน

ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร 35
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 3511
rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10105 แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | สายตรงอธิการบดี
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10116)
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru