เบอร์โทรศัพท์

ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ / หน่วยงาน : [ แสดงทั้งหมด ]

เบอร์โทรศัพท์ 039-319111 ต่อหมายเลขภายใน ดังตารางข้างล่าง

ลำดับ อาคาร สถานที่ ฝ่ายงาน โทรศัพท์ หมายเหตุ
1. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการ 10199
2. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) สำนักงานอธิการบดี เลขาหน้าห้อง ผู้อำนวยการ 10198, 23611
3. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - ธุรการสำนักงาน - บริหารงานทั่วไป หัวหน้าธุรการ 10100
4. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง การเงิน 10105, 10106
5. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - พัสดุ ระบบ GF MIS 10110
6. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - พัสดุ หัวหน้าพัสดุ 10111
7. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง หน่วยงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง 23621, 23622
8. อาคารโรงรถ กองกลาง โรงรถ 28831
9. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง ยานพาหนะ 10101
10. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - การเงิน หัวหน้าหน่วยงานการเงิน 23630
11. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - การเงิน หน่วยงานการเงิน 23631
12. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - หน่วยงานการเงิน งานจ่าย 23632
13. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - การเจ้าหน้าที่ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ 10115, 23626, 28573
14. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - การเจ้าหน้าที่ นิติกร 10116, 28572
15. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - เลขานุการและสวัสดิการ เลขานุการและสวัสดิการ 10120
16. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - สภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย 10123, 23625
17. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ ธุรการ 10130, 23620
18. เรือนพยาบาล อาคารสถานที่และบริการ เรือนพยาบาล 28931
19. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ สถาปนิกและวิศวกรรม 28593
20. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ หอประชุมใหญ่(หอประชุมรำไพพรรณี) 28340, 28341
1 2 3 4 ... ถัดไป | ท้ายสุด
ทั้งหมด : 201 ระเบียน / 11 หน้า

rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10105 แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | สายตรงอธิการบดี
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10116)
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru