เพลงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รำไพฯ

มาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เมื่อธงของเราโบกสะบัด ชมพูเขียวชัดเด่นอยู่
ประกาศเกียรติราชภัฏสง่าหรูยืนหยัดเชิดชู ณ แดนจันทบุรี
สถาบันเรามี ศักดิ์ศรีอันควรภูมิใจ
รำไพพรรณีราชินีเกรียงไกรพระราชทานนานมา
เลิศสัญลักษณ์ศักดิเดชน์ เป็นดังปิ่นเพชรบูชา
ตำหนักเทาเอกลักษณ์ทรงศักดาคือถิ่นศึกษาที่ผองเราภูมิใจ
สถาบันเกรียงไกร เพียบพร้อมวินัยไมตรี
แดนเจียรนัยเยาวชนให้ดี มั่นสามัคคีและมีคุณธรรม
เด่นดัง “ครุ” เราคือครู รอบรู้ประมวลวิชามากมี
“มนุษย์สังคมศาสตร์” รากฐานดี อีก “วิทย์ เทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี” ก็สำคัญ
“เกษตร” ร่ำเรียนงานทำกิน ไร่นา เรือกสวนพลิกดินมุ่งมั่น
“อุตสาหกรรม” เราฝึกพร้อมกัน อีก “วิทยาการจัดการ” เรื่องบริหารเราเรียน
ขอตั้งสัตย์ไว้ว่า จะมุ่งศึกษาด้วยความพากเพียร
รักษาเกียรติสถาบัน เราไว้ให้คงจำเนียรมั่นคงสถิตเสถียรศักดิ์ศรี
ขอกราบแทบพระบาท แห่งพระแม่ไท้รำไพพรรณี
พร้อมจงรักพิทักษ์เนา ร่มเกล้าเป็นขวัญจักรี รักชาติ ศาสน์ ปฐพี ยิ่งชีพตน

1. มาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

2. จำลาทั้งอาลัย

3. พิมานจันท์

4. สถาบันวิไลรำไพพรรณี

5. สู่สถานบ้านแก้ว

6. รำวงสำราญใจ

7.เทิดพระเกียรติแม่ไท้รำไพพรรณี

8. มนต์รักลานสน

9. ณ สวรรค์วิมานดิน

10.ชมพูเขียวแซมบ้า

11. รับขวัญวันคืนสู่เหย้า

12. มาร์ช วค. จันทบุรี

rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10105 แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | สายตรงอธิการบดี
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10116)
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru