ค้นหาข่าว


สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายในใดที่ต้องการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพ Banner สไลด์ในหน้าแรกของเว็บไซต์รำไพฯ
สามารถส่งภาพที่มีขนาดความกว้าง 1200px ความสูง 430px
พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์มาที่ E-doc ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบภาพกิจกรรม

โปรแกรมฝึกภาษา Access English เปิดให้ทดลองใช้งาน 12 เดือน เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

วันที่ประกาศข่าว : 15 กุมภาพันธ์ 2560    แหล่่งที่มา : หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการฯ     หน่วยงานที่ลงข่าว : หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการฯ
บริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เปิดให้ทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ให้กับมหาวิทยาลัยอีกครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา 12 เดือน ซึ่ง Access English เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน 

- เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ
- เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

วิธีการเข้าใช้งาน
1. ลงทะเบียนขอ username และ password ผ่านเว็บไซต์           
   http://accessenglishnow.com/platform
2. คลิกที่ Create account 
3. จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก Thailand (ประเทศไทย) 
    เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4. นำ email และ password ที่ใช้ลงทะเบียนไปล๊อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล

มีปัญหาเข้าใช้งานไม่ได้ติดต่อ งานวิทยพัฒนา หอสมุดกลาง โทร 3508