ค้นหาข่าว


สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายในใดที่ต้องการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพ Banner สไลด์ในหน้าแรกของเว็บไซต์รำไพฯ
สามารถส่งภาพที่มีขนาดความกว้าง 1200px ความสูง 430px
พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์มาที่ E-doc ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบภาพกิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดอบรมหลักสูตรการ ตกแต่งภาพ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันที่ประกาศข่าว : 15 กุมภาพันธ์ 2560    แหล่่งที่มา : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดอบรมหลักสูตรการ ตกแต่งภาพ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

หลักสูตร การตกแต่งภาพ
จัดอบรมวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ไฟล์เอกสารแนบ