ค้นหาข่าว


สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายในใดที่ต้องการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพ Banner สไลด์ในหน้าแรกของเว็บไซต์รำไพฯ
สามารถส่งภาพที่มีขนาดความกว้าง 1200px ความสูง 430px
พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์มาที่ E-doc ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบภาพกิจกรรม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ประกาศข่าว : 14 กุมภาพันธ์ 2560    แหล่่งที่มา : โรงเรียนสาธิตฯ     หน่วยงานที่ลงข่าว : โรงเรียนสาธิตฯ
         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นบริบาล หลักสูตรปกติ และบริบาลหลักสูตรสองภาษา ชั้นอนุบาล ๑  หลักสูตรปกติ และอนุบาล ๑ หลักสูตรสองภาษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หลักสูตรปกติ และประถมศึกษาปีที่ ๑ หลักสูตรสองภาษา

ไฟล์เอกสารแนบ