ค้นหาข่าว


สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายในใดที่ต้องการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพ Banner สไลด์ในหน้าแรกของเว็บไซต์รำไพฯ
สามารถส่งภาพที่มีขนาดความกว้าง 1200px ความสูง 430px
พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์มาที่ E-doc ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบภาพกิจกรรม

เปิดอบรม "การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน"

วันที่ประกาศข่าว : 6 กุมภาพันธ์ 2560    แหล่่งที่มา : คณะเทคโนโลยีการเกษตร     หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน" 
ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 - 18.00 น. 
ค่าลงทะเบียน จำนวน 1,000 บาท /ท่าน (พร้อมอาหารและเอกสารประกอบการอบรม) 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 มีนาคม 2560 
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูไฟล์เอกสารแนบ

ไฟล์เอกสารแนบ