ค้นหาข่าว


สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายในใดที่ต้องการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพ Banner สไลด์ในหน้าแรกของเว็บไซต์รำไพฯ
สามารถส่งภาพที่มีขนาดความกว้าง 1200px ความสูง 430px
พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์มาที่ E-doc ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบภาพกิจกรรม

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Marketing Plan Contest #9-59 by A.P.Honda

วันที่ประกาศข่าว : 3 กุมภาพันธ์ 2560    แหล่่งที่มา : คณะวิทยาการจัดการ     หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะวิทยาการจัดการ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมPart Event Day ในโครงการ Marketing Plan Contest #9-59 by A.P. Honda

ด้วยการจัดกิจกรรม Marketing Plan Contest โครงการ 9  by A.P. Honda  จัดกิจกรรม และการประกวดโครงการแผนสื่อสารทางการตลาดเชิงกิจกรรม ภายใต้โจทย์ใหม่ ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่น ZOOMER-X The Unblocker ได้เวลาปล่อยของ
ซึ่งนักศึกษาได้นำเสนอแผนการตลาด และทางคณะกรรมการได้คัดเลือกทีมจัดกจกรรม ประจำจังหวัด ชลบุรี ซึ่งมีทีมจากนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผ่านเข้ารอบ ทั้งสิ้น 2 ทีม คือ 
1. ทีม TOP of Liberation   
2. ทีม เจ๊จัดให้
และทีมที่ 3. ทีม 7Girl จากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดจึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับ A.P. HONDA   ณ อาคาร 36 ในวันที่  15  กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 16.30 น.