ค้นหาข่าว


สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายในใดที่ต้องการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพ Banner สไลด์ในหน้าแรกของเว็บไซต์รำไพฯ
สามารถส่งภาพที่มีขนาดความกว้าง 1200px ความสูง 430px
พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์มาที่ E-doc ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบภาพกิจกรรม

เปิดรับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 1

วันที่ประกาศข่าว : 10 มกราคม 2560    แหล่่งที่มา : ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดรับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 1 

ในระหว่างวันที่ 1 - 4 มีนาคม 2560 ณ รัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.uniserv.rbru.ac.th/coop
(รับจำนวนจำกัด 80 คนเท่านั้น)  
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 กุมภาพันธ์  2560

จัดโดย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ โดยใช้หลักสูตรและทีมวิทยากร จากสมาคมสหกิจศึกษาไทย

ไฟล์เอกสารแนบ