ค้นหาข่าว


สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายในใดที่ต้องการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพ Banner สไลด์ในหน้าแรกของเว็บไซต์รำไพฯ
สามารถส่งภาพที่มีขนาดความกว้าง 1200px ความสูง 430px
พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์มาที่ E-doc ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบภาพกิจกรรม

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงโดยคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ประกาศข่าว : 19 พฤศจิกายน 2559    แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงโดยคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 

ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2559 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 

ช่องทางการสมัคร โดย สอบสัมภาษณ์ผ่านทีมงานของคณะ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 - 15.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ไฟล์แนบ