ค้นหาข่าว


สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายในใดที่ต้องการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพ Banner สไลด์ในหน้าแรกของเว็บไซต์รำไพฯ
สามารถส่งภาพที่มีขนาดความกว้าง 1200px ความสูง 430px
พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์มาที่ E-doc ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบภาพกิจกรรม

โรงเรียนสาธิต ฯ เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ประกาศข่าว : 10 พฤศจิกายน 2559    แหล่่งที่มา : โรงเรียนสาธิตฯ     หน่วยงานที่ลงข่าว : โรงเรียนสาธิตฯ
    โรงเรียนสาธิต ฯ เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ในระดับชั้นบริบาล หลักสูตรปกติและหลักสูตรสองภาษา, ชั้นอนุบาล 1 หลักสูตรปกติและหลักสูตรสองภาษา, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรปกติและหลักสูตรสองภาษา

ไฟล์เอกสารแนบ