ค้นหาข่าว


สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายในใดที่ต้องการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพ Banner สไลด์ในหน้าแรกของเว็บไซต์รำไพฯ
สามารถส่งภาพที่มีขนาดความกว้าง 1200px ความสูง 430px
พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์มาที่ E-doc ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1

วันที่ประกาศข่าว : 6 กันยายน 2559    แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กำหนดการรับสมัคร
วันที่ 7 ก.ย. 2559 - 28 ก.พ. 2560 เวลา 9.00 - 15.00 น.  สมัครได้ที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ http://assess.rbru.ac.th/admission 
หมายเหตุ ​* การชำระเงินค่าสมัครจะต้องชำระภายในกำหนดการรับสมัคร

สอบคัดเลือก
วันที่ 19 มี.ค. 2560
เวลา 9.00 - 12.00 น. สอบความรู้พื้นฐานทั่วไป
เวลา 13.00 - 15.00 น. สอบวัดแววความเป็นครู

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 มีนาคม 2560

สอบสัมภาณ์
วันที่ 1 เม.ย. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบภาษณ์ อันดับที่ 2
วันที่ 6 เม.ย. 2560

สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาที่เลือกในอันดับ 2 
วันที่ 9 เม.ย. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาณ์สาขาวิชาที่เลือกในอันดับ 2
วันที่ 20 เม.ย. 2560

ไฟล์เอกสารแนบ