ภาพกิจกรรม

ปี พ.ศ. 2560 >> 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 |
เลือกเฉพาะหน่วยงานที่ต้องการ :
โครงการพัฒนาระบบกลไกรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน "อบรมเชิงปฺฏิบัติการจัดท...
กิจกรรม 5 ส เตรียมรับ กรีนออฟฟิต...
การประชุมการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานวิจัย...
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี...
โครงการประชุมเสวนาเรื่องแนวทางการยกคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่สากล 27 มกราคม 2560...
อธีการบดีร่วมงานพิธีเปิดเขาคิชกูฏ 26 มกราคม 2560...
คิงเดอะวอยซ์เข้าพบอธิการบดี 26 มกราคม 2560...
โครงการวิจัยสัญจร ครั้งที่ 2/2560...
ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย "กองทุนวิจัย ปี 2553-2557"...
การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย "ช้างป่า"...
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวารแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการสวรรคต...
โครงการวิจัยกองทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560...
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 10 เรื่อง "ก้าวสู่งานวิจัยในศตว...
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีรับมอบโล่เจ้าภาพการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 35...
พิธีมอบห้องสมุด Digital สร้างสุข...
แรกสุด | ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 ... ถัดไป | ท้ายสุด
ทั้งหมด : 114 ระเบียน / 8 หน้า

rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 1005 แฟกซ์ : 039-471069
จำนวนผู้เข้าชม 271,586 คน
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru