ภาพกิจกรรม

ปี พ.ศ. 2560 >> 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 |
เลือกเฉพาะหน่วยงานที่ต้องการ :
การอบรมสัมมนาพิเศษแก่ผู้สอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ รุ่น 47 ภาคทฤษฎี...
กีฬาภายในมหาวิทยาลัย “สวนบ้านแก้วเกมส์ ๔๓”...
โครงการสำนักงานสีเขียวสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เปิดโลกจุลินทรีย์" ครั้งที่ 2...
อบรมการผลิตรายการ โดยชมรม Commarts short film ...
โครงการบริการวิชาการ "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนให้แก่เยา...
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง "ก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" แล...
กิจกรรม "อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาด้านการจัดทำเอกสารประกอบการสอน" การพัฒนาคณาจา...
งานเลี้ยงปีใหม่ คณะนิเทศฯ ประจำปี 2559...
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ...
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระย...
โครงการสำรวจการจัดการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เพื่อเตรียมปรับ...
กรรมการตรวจประเมินหน่วยงานภายใน...
ตรวจความพร้อมคณะนิเทศศาสตร์เข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว...
เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกงาน...
แรกสุด | ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 ... ถัดไป | ท้ายสุด
ทั้งหมด : 114 ระเบียน / 8 หน้า

rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 1005 แฟกซ์ : 039-471069
จำนวนผู้เข้าชม 271,591 คน
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru