ภาพกิจกรรม

ปี พ.ศ. 2560 >> 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 |
เลือกเฉพาะหน่วยงานที่ต้องการ :
สวนบ้านแก้วเกมส์ คณะนิเทศศาสตร์...
โครงการเสวนาThailand 4.0 Trend&Media...
ทำบุญพระภิกษุในโครงการ พระภิกษุนวกะราชภัฏ รวมพลังความดี...
ทำบุญศาลพ่อปู่โป่งลาน ประจำปี 2560...
การประชุมโครงการให้คำปรึกษาการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการ...
การประชุมแนวทางการจัดทำรูปแบบการเขียนรายงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/วิทยานิพนธ์/ภาคนิพ...
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปร...
โครงการพระภิกษุนวกะราชภัฏ รวมพลังความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรม...
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีพร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงานราชมงคลรักษ์เ...
โครงการเสวนาเรื่อง “Thailand 4.0 Trend & Media”...
กาชาดจังหวัดจันทบุรีตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...
พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและเครือโรงแรม Intercontinental H...
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี...
การแข่งขันกีฬาภายในสวนบ้านแก้วเกมส์ครั้งที่ 43...
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 ...
แรกสุด | ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... ถัดไป | ท้ายสุด
ทั้งหมด : 114 ระเบียน / 8 หน้า

rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 1005 แฟกซ์ : 039-471069
จำนวนผู้เข้าชม 271,587 คน
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru