ภาพกิจกรรม

ปี พ.ศ. 2560 >> 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 |
เลือกเฉพาะหน่วยงานที่ต้องการ :
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของสภาขับ...
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต 24 กุมภาพันธ์ 2560...
การประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7...
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศพร้อมใจบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน 999 รูป ถวายเป็นพระรา...
คณะภิกษุนวกะราชภัฏทั้ง 27 รูป ร่วมถ่ายรูปกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 21 กุมภาพันธ์ 2...
"พลังเล็กๆ จากตัวตนสู่สังคม" ชมรม DEV.Creator คณะนิเทศศาสตรฺ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร...
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ...
ทำบุญพระภิกษุในโครงการพระภิกษุนวกะราชภัฏ รวมพลังความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระ...
โครงการตั้งต้นพลเมือง 16 กุมภาพันธ์ 2560...
ทำบุญพ่อปู่โป่งลานประจำปี พร้อมถวายภัตตาหารเพลงแด่พระบวชใหม่ 16 กุมภาพันธ์ 2560...
โครงการพระภิกษุนวกะราชภัฏ รวมพลังความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรม...
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2560...
ศึกษาดูงาน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ...
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ สำหรับนักศึกษานิเท...
การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ค...
1 2 3 4 ... ถัดไป | ท้ายสุด
ทั้งหมด : 114 ระเบียน / 8 หน้า

rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 1005 แฟกซ์ : 039-471069
จำนวนผู้เข้าชม 271,586 คน
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru