ภาพกิจกรรม

ปี พ.ศ. 2559 >> 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 |
เลือกเฉพาะหน่วยงานที่ต้องการ :
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ทบทวนและจัดทำแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5 ปี พ. ...
กิจกรรม 5ส สำนักวิทยบริการฯ ...
โครงการฝึกอบรม "การติดตั้งระบบ eDLTV Server สำหรับเครือข่ายภายใน" วันที่ 24 - 25...
โรงเรียนอำนาจเจริญศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการฯ...
เร่งรัดพัฒนาพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของภา...
กิจกรรมบำรุงรักษาและดูแลต้นไม้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...
ดร.ธนกร ภิบาลรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยร...
ประชุมคณะกรรมการจัดงานคืนสู่เหย้า “ใจสู่ใจ พละศึกษารำไพพรรณี” ครั้งที่ 1...
คัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรมเพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “เพชรวัฒนธรรมถ...
โครงการอบรมการทำผลงานวิชาการระดับรองศาสตราจารย์...
โครงการฝึกอบรมการเรียนการสอนโขนสดให้กับเยาวชนในตำบลบางกะจะ สร้างจิตสำนึกในความรั...
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี...
โครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับต้น–ระดับกลาง เรื่องผู้นำการบริหารที่มีวิสัยทัศน์และ...
โครงการอบรมการทำผลงานวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์...
ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม...
1 2 3 4 ... ถัดไป | ท้ายสุด
ทั้งหมด : 570 ระเบียน / 38 หน้า

rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 1005 แฟกซ์ : 039-471069
จำนวนผู้เข้าชม 271,591 คน
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru