ภาพกิจกรรม

ปี พ.ศ. 2557 >> 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 |
เลือกเฉพาะหน่วยงานที่ต้องการ :
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยูทธ์ (2557-2561) และจัดทำแผน...
นิทรรศการด้านการเกษตร "วันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 110 ปี"...
นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างและคณะ เข้าอวยพรปีใหม่อธิการบดี...
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกและสัญญาใจไฟปรารถนา ...
พิธีวางพานพุ่มงานวันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี 110 ปี...
งานวันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี 110 ปี “รำลึกวันวาน วังสวนบ้านแก้ว วังแห่งความสุ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำงานทางวิชาการ"...
"ONE DAY CAMP" สนุกคิด สะดวกใช้ สร้างสรรค์ได้ eDLTV ครั้งที่ 2...
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 9/2557...
งานวันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี 110 ปี ...
ประชุมวิชาการ การวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8 “สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซ...
ประชุมสภาวิชาการ 18 ธันวาคม 2557...
ประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการเปิดมุมมอง (Open vision) กรอบ ทิศทาง การทำแผนยุทธศา...
อบรมโครงการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5 ปี (พ.ศ. 2557 - 2561) และแผนบริ...
โครงการจัดการความรู้การเขียน กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(มคอ.) 12 ธ...
1 2 3 4 ... ถัดไป | ท้ายสุด
ทั้งหมด : 469 ระเบียน / 32 หน้า

rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 1005 แฟกซ์ : 039-471069
จำนวนผู้เข้าชม 271,588 คน
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru