ภาพกิจกรรม

ปี พ.ศ. 2555 >> 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 |
เลือกเฉพาะหน่วยงานที่ต้องการ :
การประกวดเรียงความภาษาจีนรุ่นที่ 3 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพร...
วจก.จัดโครงการฯ องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ...สมุนไพร...
สาธิต มรรพ."จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษฯ"...
โครงการทำนุบำรุงศาสนาศิลปและวัฒนธรรม...
รับมอบรางวัล "นักวิจัยดีเด่น"...
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนและความสามารถทางวัฒนธรรม ระดับประเทศ ...
รางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรรำไพ"...
สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระด...
งาน"วันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี" ครบ ๑๐๘ ปี มหกรรมวิชาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้...
โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “เทคนิคการจัดทำ TOR การทำสัญญาและแนวทางปฏิบัติ...
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง 20 ธ.ค.55...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู...
คณะครุศาสตร์ทำบุญคณะ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2555 ...
การประชุม คณะกรรมการสภาวิชาการ...
1 2 3 4 ... ถัดไป | ท้ายสุด
ทั้งหมด : 376 ระเบียน / 26 หน้า

rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 1005 แฟกซ์ : 039-471069
จำนวนผู้เข้าชม 271,585 คน
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru