ทำบุญพระภิกษุในโครงการ พระภิกษุนวกะราชภัฏ รวมพลังความดี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. ณ ลานพระพุทธจันทบูรสิริสวัสดิ์วัฒนมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดทำบุญพระภิกษุในโครงการ พระภิกษุนวกะราชภัฏ รวมพลังความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทำบุญพระภิกษุในโครงการ พระภิกษุนวกะราชภัฏ รวมพลังความดี
ทำบุญพระภิกษุในโครงการ พระภิกษุนวกะราชภัฏ รวมพลังความดี
ทำบุญพระภิกษุในโครงการ พระภิกษุนวกะราชภัฏ รวมพลังความดี
ทำบุญพระภิกษุในโครงการ พระภิกษุนวกะราชภัฏ รวมพลังความดี
ทำบุญพระภิกษุในโครงการ พระภิกษุนวกะราชภัฏ รวมพลังความดี
ทำบุญพระภิกษุในโครงการ พระภิกษุนวกะราชภัฏ รวมพลังความดี
ทำบุญพระภิกษุในโครงการ พระภิกษุนวกะราชภัฏ รวมพลังความดี
ทำบุญพระภิกษุในโครงการ พระภิกษุนวกะราชภัฏ รวมพลังความดี
ทำบุญพระภิกษุในโครงการ พระภิกษุนวกะราชภัฏ รวมพลังความดี
ทำบุญพระภิกษุในโครงการ พระภิกษุนวกะราชภัฏ รวมพลังความดี
1
ทั้งหมด : 10 ระเบียน / 1 หน้า